Tra cứu kết quả trúng tuyển

Cách 1:

Họ tên:

(Nhập tiếng Việt có dấu.)
Ngày sinh:

(Dạng ngày sinh là ddmmyy (Ví dụ: sinh ngày 21/01/1996, thì nhập dữ liệu là: 210196))

Cách 2:

CMND:

Có 2 cách tra cứu:
1. Nhập đầy đủ thông tin Họ tên và ngày sinh
2. Nhập CMND